Ansatte

Tannlege Henry Dybvik
Uteksaminert ved Universitetet i Bergen i 1984. Arbeidet som tannlege ved Sletten tannlegesenter siden 1988, og eier av praksisen siden 1995. Henry har bred erfaring gjennom 33 år som tannlege. 


Tannlege Ingrid Kalgraff
Uteksaminert ved Universitetet i Oslo i 2010, og har siden da jobbet som tannlege ved Sletten tannlegesenter. Har i løpet av årene på Sletten tannlegesenter opparbeidet seg god erfaring og kompetanse innen allmennpraksis. Siden studiene har Ingrid holdt seg faglig oppdater med etterutdanning og kurs.


Tannlege Synnøve Stokke Jensen 
Uteksaminert ved Universitetet i Bergen i 2017, og har siden jobbet som tannlege ved Sletten tannlegesenter. Synnøve har fersk kunnskap om nyere behandlingsutstyr og behandlingsmetoder, og er opptatt av å holde seg oppdatert på den nyeste forskningen innenfor tannlegefaget. Hun er opptatt av at pasientene skal føle seg trygge og ivaretatt under behandlingen, og har god erfaring med pasienter med tannlegeskrekk.


Tannlegesekretær Wenche H. Dybvik
Utdannet førskolelærer med videreutdanning i spesialpedagogikk. Bred erfaring med arbeid barn og unge. Arbeidet på Sletten tannlegesenter siden 2010. I tillegg har Wenche deltatt på flere kurs innenfor både tannpleie, protetikk, oral kirurgi og angst-fobier hos pasienten.